Οι αιτήσεις για Εγγραφή στο επίπεδο BASIC, ξεκινούν ΣΥΝΤΟΜΑ.

'Κάνω EVI' σημαίνει με ανακαλύπτω.
Σημαίνει βλέπω τα πράγματα διαφορετικά, συνειδητοποιώ αλήθειες, συνδέομαι με τον Εαυτό μου.
Σημαίνει αλλάζει η ζωή μου!
Γνωρίστε, ζήστε αυτήν τη μοναδική προσέγγιση!
Do EVI
to feel, to realize, to accept, to think, to love, to release, to discover, to reconnect, to expand,
to be you.

COURSE