The Route

Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ MASTERCLASS


Ένας κύκλος μηνιαίων συναντήσεων-μαθημάτων, για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στη Διαδρομή τους.