Αφθονία

Βιωματικό Σεμινάριο

Αφθονία είναι η κατάσταση όπου βιώνουμε, χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, αν και τις περισσότερες φορές την συνδέουμε ή την αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με τα υλικά αγαθά ή τα χρήματα. Σε αυτήν την κατάσταση μπορούμε να είμαστε όλοι.

Τι είναι όμως αυτό που εμποδίζει πολλούς από το να ζουν μια ζωή με αφθονία και πώς μπορεί αυτό να αλλάξει;

Πώς μπορούμε να απολαμβάνουμε όλοι την αφθονία;

Οι απαντήσεις δίνονται σε ένα δίωρο βιωματικό σεμινάριο, μέσα από πληροφόρηση, επεξηγήσεις, ασκήσεις και υψηλή ενέργεια!