Γνωρίστε την Κοσμοενεργητική

Με την Κοσμοενεργειακή (Κοσμική Ενέργεια) θεραπευτική μέθοδο επιτυγχάνεται:

  • Αρμονία σε όλους τους τομείς της ζωής ενός ατόμου, συμπεριλαμβανόμενης της φυσικής και συναισθηματικής υγείας του, των σχέσεων και κοινωνικών του επαφών, της οικονομικής του επιτυχίας, της επικοινωνίας, της δημιουργικότητάς του, της πνευματικότητάς του και συνεπώς της συνολικής ποιότητας της ζωής του.
  • Απελευθέρωση από ένταση και στρες.
  • Αντιμετώπιση και καταπολέμηση της κακής διάθεσης, της κατάθλιψης, του άγχους, των κρίσεων πανικού, των φοβιών και εμμονών, της επιθετικής συμπεριφοράς, των φόβων, του πόνου, του θυμού, της ζήλειας, κτλ. 

Ως αποτέλεσμα,φωτίζεται ο νους του ατόμου,ενισχύεται η πνευματική του ανάπτυξη, απελευθερώνεται από αρνητικές και εμμονικές σκέψεις, συναισθήματα, συνήθειες, πράξεις και σχέσεις.

  • Απομάκρυνση της ριζικής αιτίας διάφορων παθολογικών διαδικασιών που οδηγούν σε ασθένειες ή προβλήματα.
  • Ανακάλυψη των πραγματικών δυνατοτήτων του ατόμου.
  • Επίλυση συγκεκριμένων φυσικών, συναισθηματικών, ψυχολογικών ή/και πνευματικών προβλημάτων του ατόμου.