Ο Πυρήνας της Ύπαρξης.
Η Αρχή. Η Εξέλιξη. Η Ολοκλήρωση.
Το Όλον.

Η Σύνδεση με τον Πυρήνα της Ύπαρξης
είναι η Σύνδεση με τον Εαυτό μας.
Ο ίδιος Κώδικας. Η Πηγή.
Η Κοσμική Πηγή.

Ο Πυρήνας του Κοσμικού Κώδικα.

Ο Πυρήνας σου.


Η γνώση όλης αυτής της Πληροφορίας, του Κώδικα,
γίνεται μέσα από την ενεργοποίηση 5 Πυλώνων.

5 TOWERS


Και η εγκαθίδρυση σε φυσικό επίπεδο πραγματοποιείται μέσα από την ενίσχυση 15 Ασπίδων.

15 Shields

Σαν αποτέλεσμα βιώνουμε:

• Εσωτερική Γνώση

• Συντονισμό με Εσωτερική Ροή.

• Υψηλή Δόνηση.

•Διευρυμένη Συνειδητότητα.

Σε φυσικό επίπεδο:

• Άμεση Αλλαγή

• Νέος τρόπος Αντίληψης

• Αποδοχή και Αλήθεια

• Εσωτερική Ισορροπία και Ενδυνάμωση

• Διαύγεια και Συντονισμός

• Ενίσχυση σε κάθε επίπεδο Ζωής

• Αγάπη και Απελευθέρωση

• Ολοκλήρωση


Οι σταθεροί Πυλώνες της Ύπαρξής σου και οι αόρατες Ασπίδες Προστασίας δημιουργούν το πλαίσιο Σύνδεσης με τον Πυρήνα σου.

Η Ασφάλεια και η Ενίσχυση μέσα από τον Πυρήνα σου σε υποστηρίζει και σε βοηθά να εκδηλώσεις την Εσωτερική σου Δύναμη προς τα έξω, σε κάθε τομέα της ζωής σου.

Να βιώσεις την Εξέλιξη και Αυτο-πραγμάτωσή σου.

• GNOSIS

•Subconscious

•Birth

•Experience

• EPIGNOSIS

•Emotion

•Self

•Awareness

•ESOGNOSIS

 •Love

•Self-Consciousness

•Intuition

•METAGNOSIS

 

•Truth

•Metamorphosis

•Esoteric Power

•COSMOGNOSIS

•Space-Time

Continuum

•Integration-Fulfilment

•Internity

ENDOGNOSIA

Η Ενεργειακή προσέγγιση CCC
και το σύστημα  TOWERS & Shields

είναι αποκλειστικότητα της Ευαγγελίας Ζουρούδη.

Εμπειρίες...

«Ο Πύργος είναι η επαφή με τον εαυτό σου. Είναι η αναζήτηση της εσωτερικής σου γνώσης και η τοποθέτησή σου μέσα στο χώρο και στο χρόνο.
Με τον Πύργο οριοθέτησε και απελευθερώνεσαι ταυτόχρονα.
Με λίγα λόγια επαναπροσδιορίζεσαι και τοποθέτησε σε μια καινούργια βάση (τον πραγματικό άξονά σου), που σε βοηθάει να βρεις απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με την ύπαρξή σου.
Ποιος είμαι, γιατί έχω έρθει σε αυτή τη ζωή και προς τα πού χρειάζεται να κατευθυνθώ;»

Μαρία Θ.