Ο Πυρήνας της Ύπαρξης.

Η Αρχή. Η Εξέλιξη. Η Ολοκλήρωση.

Το Όλον.

Η Σύνδεση με τον Πυρήνα της Ύπαρξης
είναι η Σύνδεση με τον Εαυτό μας.

Ο ίδιος Κώδικας. Η Πηγή.

Η Κοσμική Πηγή.

Ο Πυρήνας της Κοσμικής Πηγής.

Ο Πυρήνας σου.


Η γνώση όλης αυτής της Πληροφορίας, του Κώδικα,
γίνεται μέσα από την ενεργοποίηση 5 πυλώνων.

5 TOWERS

Και η εγκαθίδρυση σε φυσικό επίπεδο πραγματοποιείται μέσα από την ενίσχυση 15 Ασπίδων

15 Shields

Σαν αποτέλεσμα βιώνουμε:

• Εσωτερική Γνώση

• Συντονισμό με Εσωτερική Ροή.

• Υψηλή Δόνηση.

•Διευρυμένη Συνειδητότητα.

Σε φυσικό επίπεδο:

• Άμεση Αλλαγή

• Νέος τρόπος Αντίληψης

• Αποδοχή και Αλήθεια

• Εσωτερική Ισορροπία και Ενδυνάμωση

• Διαύγεια και Συντονισμός

• Ενίσχυση σε κάθε επίπεδο Ζωής

• Αγάπη και Απελευθέρωση

• Ολοκλήρωση


Οι σταθεροί Πυλώνες της Ύπαρξής σου και οι αόρατες Ασπίδες Προστασίας δημιουργούν το πλαίσιο Σύνδεσης με τον Πυρήνα σου.

Η Ασφάλεια και η Ενίσχυση μέσα από τον Πυρήνα σου σε υποστηρίζει και σε βοηθά να εκδηλώσεις την Εσωτερική σου Δύναμη προς τα έξω, σε κάθε τομέα της ζωής σου.

Να βιώσεις την Εξέλιξη και Αυτο-πραγμάτωσή σου.

• GNOSIS
• EPIGNOSIS
•ESOGNOSIS
•METAGNOSIS

•COSMOGNOSIS

•GNOSIS ➡ 🔹Subconscious

🔹Birth

🔹Experience

•EPIGNOSIS ➡   🔹Emotion

🔹Self

🔹Awareness


•ESOGNOSIS ➡       🔹Love

🔹Self-Consciousness

🔹Intuition

•METAGNOSIS ➡   🔹Truth

🔹Metamorphosis

🔹Esoteric Power

•COSMOGNOSIS ➡ 🔹Space-Time

Continuum

🔹Integration-Fulfilment

🔹Internity

ENDOGNOSIA

Η Ενεργειακή προσέγγιση CSC και η δομή  TOWERS & Shields

είναι αποκλειστικότητα της Ευαγγελίας Ζουρούδη.