Το EVzo GET READY μας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουμε τη δουλειά μας, την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας!

Με 2 τρόπους:

  1. Με αρχεία Οργάνωσης σε Σελίδες, που μπορούμε να αποκτήσουμε μία φορά και να τα εκτυπώνουμε, ανά σελίδα όσες φορές και όσο συχνά θέλουμε ή
  2. Με το τυπωμένο Σπιράλ PLANNER που εμπεριέχει κατηγοριοποιημένα όλα τα Αρχεία Οργάνωσης, σε 186 έγχρωμες σελίδες.my GOAL
my YEAR 
my MONTH
my WEEK
my DAY
my TO DO list
my Project

Μπορείτε να αποκτήσετε τα παραπάνω Αρχεία και να  φωτοτυπήσετε όσες φορές θέλετε την κάθε σελίδα, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι έτοιμα προς χρήση/ Printable FILES. 

ή 

Μπορείτε να αποκτήσετε ΕΤΟΙΜΟ σε σπιράλ τυπωμένο όλο το PLANNER. 

186 έγχρωμες σελίδες.